Terug naar overzicht

Zuurstof- stikstof generatoren

Het produceren van speciale gassen gebeurt door het scheiden van de verschillende componenten uit omgevingslucht. Onze generatoren voor speciale gassen maken gebruik van geavanceerde technologieën zoals cryogene scheiding en druk-swing adsorptie om de gewenste gascomponenten te scheiden en te produceren. Deze speciale gasgeneratoren zijn ontworpen om efficiënt en veilig te werken en daardoor geschikt voor gebruik in diverse industriële omgevingen.

Een generator voor speciale gassen is een apparaat dat gassen produceert voor  verschillende toepassingen

Stikstofgenerator N-GEN series

De Stikstofgeneratoren N-GEN series extraheren de beschikbare stikstofuit de omgevingslucht door PSA (Pressure Swing Adsorption) technologie toe te passen.

Gedurende het PSA proces wordt schone omgevingslucht door een bed van moleculaire zeven gestuurd. De stikstof wordt doorgelaten terwijl het de andere gassen uit de lucht worden geadsorbeerd. De moleculaire zeef laat deze gassen weer vrij in de atmosfeer zodra de uitlaat wordt gesloten en de druk terug is naar atmosferische druk. Om een constante product stroom te garanderen gebruiken deze stikstofgeneratoren modules van 2 moleculaire zeef bedden, die afwisselen tussen de adsorptie en regeneratie fase.

Onder normale omstandigheden en met correct onderhoud heeft het bed moleculaire zeef een oneindige levenstijd.

 

Zuurstofgenerator O-GEN series

De zuurstofgeneratoren uit de O-GEN-serie halen de beschikbare zuurstof uit de omgeving lucht uit de andere gassen door toepassing van de Pressure Swing Adsorption (PSA)technologie.

Tijdens het PSA-proces wordt gecomprimeerde, gereinigde omgevingslucht naar een moleculair zeefbed geleid dat de zuurstof als product gas doorlaat, maar andere gassen adsorbeert. De zeef laat de e gassen vrij in de atmosfeer wanneer de uitlaatklep wordt gesloten en de beddruk terugkeert naar omgevingsdruk. Vervolgens wordt het bed gespoeld met zuurstof voordat er verse perslucht naar binnen gaat voor een nieuwe productiecyclus. Om een constante product stroom te garanderen, gebruiken OGEN-zuurstofgeneratoren modules van twee moleculaire zeefbedden, die afwisselend schakelen tussen de adsorptie- en de regeneratiefase.

Neem contact met ons op voor meer informatie