Terug naar overzicht
21 november 2019
Blog

Moeilijk makkelijk maken – EVA ventilation

Business en Tech:

Lucht is voor de FHT’ers dagelijkse kost. Niet alleen ademen we het de hele dag in, maar we verdienen er ook nog eens de kost mee. Een tijd geleden voer diezelfde lucht echter een virus met zich mee onze kant op en ontstond er ineens een wereldvreemde situatie die niet alleen ons land maar de hele wereld op zijn kop zette. Dat kwam ook bij ons wel even binnen.

De IC’s liepen in rap tempo vol en er dreigde een tekort te ontstaan aan medische beademingsapparatuur. Politici en fabrikanten buitelden over elkaar heen hoe deze situatie aangepakt moest worden. Met lede ogen zag men de voorraad slinken en men bleef naarstig zoeken naar oplossingen.
We wilden helpen en niet doelloos aan de zijlijn blijven staan. Na een verzoek van de Veiligheidsregio gingen we op vrijdagavond met enkele collega’s brainstormen over hoe wij als luchtspecialisten hierbij konden helpen. Bij FHT weten we dat het moeilijk is om de dingen simpel te houden, zaken moeilijk maken is daarentegen wel vrij simpel. En simpel denken bood de oplossing, zoveel was zeker!

De volgende ochtend gingen we op onze vrije zaterdag aan het bouwen. Exact 6 uur later konden we het eerste prototype testen. Het werkte! EVA was geboren, een heus noodbeademingsapparaat. We maakten een video en strooiden dit over het internet uit. Hierin vroegen we om extra expertise want wij hadden de basis, maar we zochten nu naar meer knowhow om hierin medisch specialisme aan te koppelen. Onze LinkedIn en Facebookaccounts ontploften! Waarom?

‘Omdat iedereen uit die video’s kon opmaken dat dit geen kwestie van geld verdienen was, maar van je beste beentje voor zetten en iets willen betekenen voor anderen.’

In onze eigen Peelregio boden diverse bedrijven een helpende hand en vanaf dat moment ging het snel. Het apparaat bereikte spoedig de status van “approved”. We waren er klaar voor en konden gaan produceren. We waren in nauw contact met het Ministerie en hebben aangegeven dat we de productie van EVA snel konden oppakken.

Maar, door kundig optreden van het ministerie en (vooral) de zorgsector wist men de curve van IC-opnames tijdig te draaien. Een pak van ons hart! Dit verzwakte de noodzaak van ons noodbeademingsapparaat. Gelukkig maar! De zorgsector kon het met eigen middelen af en dat was natuurlijk het allerbeste scenario. De taak van FHT zat erop, we konden ons weer gaan richten op onze normale (en meer luchtige) dagelijkse werkzaamheden. EVA ventilation

Wat hebben we ervan geleerd?
Dat we als bedrijf tot veel in staat zijn en dat we voor moeilijke problemen een makkelijke oplossing kunnen bedenken. Verder zien en horen we in deze complexe wereld om ons heen vaak veel negativiteit. We weten nu ook dat als er nood aan de man is, dat je dan maar eens goed om je heen moet kijken want dan staan de mensen op die gaan helpen. Onze belangrijkste conclusie is dat we nu weten dat wij daartussen staan, ook als de zaken minder luchtig zijn!

Wilt u meer weten over EVA? Neem dan contact met ons op.