Terug naar overzicht

Generator speciale gassen

Een generator voor speciale gassen is een apparaat dat specifieke gassen produceert voor gebruik in verschillende industrieën en toepassingen. Deze generators worden vaak gebruikt voor het produceren van gassen zoals stikstof en zuurstof, die essentieel zijn voor verschillende productieprocessen.

Het produceren van speciale gassen gebeurt door het scheiden van de verschillende componenten uit omgevingslucht. Onze generatoren voor speciale gassen maken gebruik van geavanceerde technologieën zoals cryogene scheiding en druk-swing adsorptie om de gewenste gascomponenten te scheiden en te produceren. Deze speciale gasgeneratoren zijn ontworpen om efficiënt en veilig te werken en daardoor geschikt voor gebruik in diverse industriële omgevingen.

Een generator voor speciale gassen is een apparaat dat gassen produceert voor verschillende toepassingen.

De stikstofgenerator N-GEN series extraheert de beschikbare stikstof uit de omgevingslucht door PSA (Pressure Swing Adsorption) technologie toe te passen.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Pressure Swing Adsorption (PSA) is een adsorptieproces dat wordt gebruikt voor de scheiding en zuivering van gassen. Het werkt door het gebruik van adsorptiematerialen die selectief gasmoleculen binden, waardoor zuiver gas wordt gezuiverd en geconcentreerd.

Het proces omvat het cyclisch verhogen en verlagen van de druk in een adsorptiekolom. Bij hogere druk wordt het doelgas geabsorbeerd, terwijl onzuiverheden worden afgestoten. Door de druk te verlagen, vindt desorptie plaats, waarbij het gezuiverde gas wordt vrijgegeven en het adsorbens wordt geregenereerd. Dit maakt PSA geschikt voor toepassingen zoals stikstof- en zuurstofgeneratie.

De zuurstofgenerator O-GEN haalt de beschikbare zuurstof uit de omgeving lucht uit de andere gassen door toepassing van de Pressure Swing Adsorption (PSA)technologie.

Neem contact met ons op voor meer infromatie